IKONOSTASI

Izrađujemo crkvene ikonostase iz mermernih masiva u neograničenom broju uklesanih ornamenata.

Moguća je i izrada masivnih stubova ili koruba stubova, kao i ikona od mermera što dodatno upotpunjuje ovaj segment naših usluga

U naše reference ubrajaju se i više projekata na crkvenim objekatima koje smo uspešno izvršili.